Groep 1/2 A

In groep A werkt juf Bernadet op de maandag en vrijdagmorgen en de overige dagen juf Trudy.
Wij werken met de methode Onderbouwd. Hierbij bieden we ontwikkelingsmaterialen aan op het gebied van Taal, Rekenen en Motoriek die aansluiten bij een thema.
De thema's die bij Onderbouwd aan de orde komen zijn: Boeken, Herfst, Winter en Zomer. Met sub thema's zoals: Sint, Kerst, Beroepen, Familie en Mijn lichaam
De kleuters plannen zelf hun activiteit op een planbord en wij beschikken in de klas over een themahoek die wij inrichten n.a.v het thema. 

Er gaat een aantal keren per jaar een letterkoffertje mee naar huis waarin een voorwerp gestopt mag worden beginnende met de letter die op de koffer staat.

Ook maken wij dagelijks gebruik van het Touchscreen en I-pads in de klas.

Buiten kunnen de kleuters heerlijk spelen op een ruim plein met een duikelrek, zandbak en klimhuis.
Regelmatig gaan wij gymmen in onze gym/speelzaal.

De kleuters doen dit schooljaar ook mee met de talentateliers op de dinsdagmiddag.

Uitstapjes van dit schooljaar voor zover bekend: Een voorstelling kijken in Harfsen, op schoolreis met de bus.
Vullerschool op Facebook