Groep 3 

 

Juf Romy en juf Rosenna staan voor groep 3. 
Juf Romy is er de hele week en juf Rosenna zal er op diverse dagen zijn.

Lezen en spelling
In groep 3 is het echt tijd om te gaan leren lezen. Elke ochtend starten we hiermee. Eerst is dit in een eigen (lees)boekje en vervolgens met Lijn 3. Lijn 3 is een taal-leesmethode waarin allerlei domeinen aan bod komen: lezen, spelling, woordenschat, mondelinge communicatie, begrijpend luisteren, stellen, leesbevordering en wereldoriëntatie. De kinderen gaan met buslijn 3 een jaar lang op reis door Leesstad. De vrolijke buschauffeur Ben Bus brengt ons langs 12 haltes (thema’s). Bij iedere halte maken we kennis met de letters en de woorden rondom het thema. We leren dan ook woorden spellen met aangeboden letters. Bovendien ontdekken en leren we van alles over de wereld om ons heen. Lijn 3 is de allerleukste schoolreis ooit! Door de aantrekkelijke materialen, de vele filmpjes en leuke teksten is leren lezen in groep 3 een groot feest.


Rekenen
Naast lezen leren we uiteraard ook rekenen. Dit doen we met de methode Wereld in Getallen. We leren tellen tot honderd en waar de getallen precies op de getallenlijn horen. Ook leren we tellen met sprongen van 2, 5 en 10 (ter voorbereiding op de tafels). Daarnaast rekenen we sommen uit tot 20 en rekenen we ook met geld (bv. hoeveel euro moet je terugkrijgen). Ook leren we meten en klokkijken (analoog en digitaal, het hele en halve uur).

Schrijven
Als we een letter hebben leren lezen, leren we hem ook schrijven. Netjes schrijven leren we met de methode Klinkers. We leren alle letters van het alfabet schrijven en ook de cijfers. Wanneer we heel wat letters geleerd hebben, leren we ook hoe we ze aan elkaar kunnen verbinden tot woorden.

Sociaal-emotionele ontwikkeling
We zijn een Kanjerschool. We lezen het Kanjerverhaal Max en de vogel. Hier horen ook oefeningen bij om, samen, een echte Kanjer te worden en zo goed de wereld goed in te kunnen stappen met elkaar!


Beweging en spel
Op dinsdagmiddag lopen we heen en terug naar het Trefpunt onder schooltijd. Een collega vakleerkracht gym geeft de lessen. Daarnaast leren we nog veel op een spelende manier, zoals bijvoorbeeld: de telrij springen en cijferkaartjes zoeken in de klas en op volgorde leggen. Ook gaan we geregeld extra (buiten) spelen.

En verder…
Naast deze basisvakken is er uiteraard ook tijd en aandacht voor knutselen, verkeer, tekenen, Engels, muziek en drama.

Samen gaan we er een gezellig en fijn jaar van maken, waarin de kinderen met sprongen vooruit zullen gaan.


     Klik hier