Groep 3 

 
Juf Romy en juf Rosenna staan voor groep 3. Juf Romy is er de hele week. Juf Rosenna is er op de maandag- en dinsdagochtend en op de donderdag. Op vrijdagochtend is juf Jeanette er ter ondersteuning. 
Lezen en spelling
In groep 3 is het echt tijd om te gaan leren lezen. Elke ochtend starten we hiermee. Eerst is dit in een eigen (lees)boekje en vervolgens met de methode Lijn 3. In Lijn 3 komen allerlei domeinen aan bod: lezen, spelling, woordenschat, mondelinge communicatie, begrijpend luisteren, stellen, leesbevordering en wereldoriëntatie. We gaan met buslijn 3 een jaar lang op reis door Leesstad. De vrolijke buschauffeur Ben Bus brengt ons langs 12 haltes (thema’s). Bij iedere halte maken we kennis met de letters en de woorden rondom het thema. Elke dag lezen we het leesboek en rijtjesboek zodat we de nieuwe letter of leesmoeilijkheid goed kunnen oefenen. Lijn 3 is de allerleukste schoolreis ooit!
Leren spellen doen we ook met Lijn 3. We leren dat volgens een vast stappenplan. Eerst spellen we nog klankzuivere woorden (bv. 'roos'). Later leren we ook allerlei spellingregels, bijvoorbeeld: woorden met -aai/-ooi/-oei (bv. 'haai) en woorden met -ch (bv. 'vlecht'). 
image.png
Schrijven
Als we een letter hebben leren lezen, leren we hem ook schrijven. Netjes schrijven leren we met de methode Klinkers. We leren alle letters van het alfabet schrijven en ook de cijfers. Wanneer we heel wat letters geleerd hebben, leren we ook hoe we ze aan elkaar kunnen verbinden tot woorden. Daarbij is er veel aandacht voor de juiste potloodgreep, zithouding en schriftligging. 
Rekenen
Naast lezen leren we uiteraard ook rekenen. Dit doen we met de methode Wereld in Getallen. Eerst is dit nog veel handelend en later is dit ook al meer op papier. We leren erg veel gedurende het schooljaar, onder andere: de getallenlijn t/m 100, het aflezen van de hele en halve uren op de analoge klok, splitsen t/m 20 en het vlot uitrekenen van plus- en minsommen t/m 20. Daarnaast is er ook focus voor rekenen met geld, verhoudingen, meten, meetkunde en doe-lessen.
Sociaal-emotionele ontwikkeling
We zijn een Kanjerschool. We lezen het Kanjerverhaal Max en de vogel. We gebruiken de petten en posters om gedrag te bespreken en situaties uit te spelen. We doen allerlei oefeningen om elkaar te leren kennen, zodat we goed kunnen samenwerken. 
image.png
Beweging en spel
Op woensdagochtend en vrijdagmiddag lopen we naar het Trefpunt voor de gymlessen. Meester Menno geeft deze lessen. 
We gaan geregeld extra (buiten) spelen. Een Just Dance dansje valt ook altijd erg in de smaak.  Gelukkig spelen we ook nog best vaak. Dat is soms voor de ontspanning, maar vaak leren we er ook wat van. 
En verder…
Naast de basisvakken is er uiteraard ook voldoende tijd voor handvaardigheid, tekenen, muziek, drama en Bomberbot (technologie). 
Samen gaan we er een gezellig en fijn jaar van maken!     Klik hier