Groep 3B

 

In groep 3B staat op maandag, dinsdag en woensdag juf Aafke voor de groep. Op donderdag en vrijdag is juf Romy er. 

Groep 3 staat in het teken van het (leren) lezen. Voor het taal-leesonderwijs maken wij gebruik van de methode Lijn 3. Met Lijn 3 gaan we een heel jaar op schoolreis met buschauffeur Ben. Onderweg leren we letters en woorden, maar leren we ook meer over de wereld om ons heen door de wereldoriënterende thema’s. De kinderen worden allemaal op hun eigen niveau uitgedaagd. De kinderen krijgen aparte lessen voor spelling en woordenschat. 

Wanneer we een nieuwe letter hebben leren lezen, leren we die ook meteen schrijven. We oefenen eerst op het digibord. Daarna schrijven we met onze vinger in de lucht en op tafel. Wanneer we de letter goed kennen, schrijven we die ook op in het schrijfschrift.

Daarnaast leren we natuurlijk ook rekenen. Er wordt voortgebouwd op wat de kinderen tijdens hun kleuterperiode hebben geleerd en zo wordt er bijvoorbeeld aandacht besteed aan de rekenbegrippen. Al snel komen de bus-sommen om de hoek kijken. We leren ook al rekenen met het rekenrek en de getallenlijn. Na een tijdje kunnen we al optellen en aftrekken tot 20! De focus wordt ook gelegd op het handig tellen, dat is het tellen met sprongen of bv. het tellen per rij/groepje.

In de middag is er tijd voor nog meer leuke dingen. Zo maken we tekeningen in ons tekenboek, spelen we in de hoeken of maken we bij handvaardigheid creatieve knutselwerkjes. Ook hebben we één keer in de week Kanjertraining. Vanaf januari sporten we in ’t Trefpunt en krijgen we Engels. Daarnaast zingen we er geregeld op los.

Gedurende het schooljaar staan er nog allemaal leuke festiviteiten en activiteiten op het programma. Zo gaan krijgen we op school, ter voorbereiding op een voorstelling in het theater, een mee-doe-les van Introdans. Ook gaan we nog naar andere voorstellingen, zoals die van het Gelders Orkest. 

Samen maken we er een leuk, gezellig en leerzaam jaar van!