Groep 3/4

In groep 3/4 werken juf Yolande en juf Aafke. 


Wat doen we in groep 3 :

Groep 3 staat in het teken van het (leren) lezen. Voor het taal-leesonderwijs maken wij gebruik van de methode Lijn 3. Met Lijn 3 gaan we een heel jaar op schoolreis met buschauffeur Ben. Onderweg leren we letters en woorden, maar leren we ook meer over de wereld om ons heen met behulp van wereldoriënterende thema’s. De kinderen worden allemaal op hun eigen niveau uitgedaagd. De kinderen krijgen aparte lessen voor spelling en woordenschat.  


Wanneer we een nieuwe letter hebben leren lezen, leren we die ook meteen schrijven. We oefenen eerst op het digibord. Daarna schrijven we met onze vinger in de lucht en op tafel. Wanneer we de letter goed kennen, schrijven we die ook op in het schrijfschrift.

Daarnaast gaan we natuurlijk ook rekenen. Er wordt voortgebouwd op wat de kinderen tijdens hun kleuterperiode hebben geleerd en zo wordt er bijvoorbeeld aandacht besteed aan de rekenbegrippen. Al snel komen de bus-sommen om de hoek kijken. We leren ook rekenen met het rekenrek en de getallenlijn. Na een tijdje kunnen we al optellen en aftrekken tot 20! De focus wordt ook gelegd op het handig tellen, dat is het tellen met sprongen of bv. het tellen per rij/groepje. 

Groep 4:

In groep 4 wordt iedere dag gewerkt aan technisch lezen, spelling, taal en rekenen. Daarnaast krijgen de kinderen taken om zelfstandig aan te werken als ze klaar zijn met het reguliere werk. Vanaf januari beginnen de kinderen dan te werken met een weektaak, en worden de kinderen op hun eigen niveau uitgedaagd.

Het technisch lezen wordt voortgezet in groep 4, we leren steeds moeilijkere woorden lezen en leren zinnen steeds beter en op tempo te lezen. Ook mogen de kinderen regelmatig aan elkaar voorlezen. 

Daarnaast leren we woorden goed te spellen, met behulp van regels en korte spellingfilmpjes gaat dat steeds beter.

Taal is nieuw voor de kinderen, we leren al veel woordsoorten kennen en ook leren we in een schrift te schrijven/ werken.

Bij rekenen leren we de sommen tot 100 en leren we de tafels van 1, 2, 3, 4, 5 en 10. 

En met schrijven leren we alle hoofdletters en natuurlijk leren we steeds mooier te schrijven!

Groep 3/4:

In de middag is er tijd voor nog meer leuke dingen. Zo spelen we spelletjes die ook weer te maken hebben met het leren lezen en rekenen, we hebben tekenen en handvaardigheid. Ook hebben we één keer in de week Kanjertraining.

Vanaf oktober gymmen we in ’t Trefpunt. Daarnaast hebben we muziek, verkeer en Engels.

Gedurende het schooljaar staan er nog allemaal leuke festiviteiten en activiteiten op het programma. Wat bijzonder is in groep 3-4: in het voorjaar is de Vulkaanvoorstelling!

Samen gaan we er een leuk, gezellig en leerzaam jaar van maken!