Groep 4/5 B

Groep 4/5 is een leuke en gezellige klas met 27 kinderen! Juf Femke staat de hele week voor de groep. 

In oktober zal zij met zwangerschapsverlof gaan en dan zullen juf Simone (ma,dins,woe) en juf Linda (do, vrij) voor de klas staan.

 

Het is heel belangrijk dat iedereen zich prettig en veilig voelt in de groep. Dat we samen kunnen lachen en over allerlei zaken eerlijk en open van gedachten kunnen wisselen. Daarom zijn we de eerste weken vooral bezig om elkaar goed te leren kennen en van elkaar te leren. De kanjerlessen staan hierbij centraal.

In groep 4/5 beginnen we ook met een aantal nieuwe vakken. De kinderen krijgen nu voor het eerst aardrijkskunde, biologie en geschiedenis. Hierbij hebben we aantrekkelijke verhalen en leuke filmpjes. Groep 5 krijgt hier ook huiswerk bij en gaan meer de verdieping in doormiddel van projecten. Zo werken en leren we ook graag buiten!
   
Dit schooljaar leren de kinderen ook digitaal klokkijken, oefenen we met de tafels en deeltafels en komt ook de jager/bakker-regel weer voorbij met spelling (open en gesloten lettergreep). Het liefst worden de lessen gegoten in een spelvorm, zodat de motivatie groot is.

Op dinsdagmiddag hebben we gym. Op vrijdagochtend heeft groep 5 HVO of GVO.

We starten iedere ochtend met een inloop. Vanaf 8.20 uur is iedereen van harte welkom in de klas. De kinderen kunnen even met elkaar aan de praat of iets maken van de weektaak. Daarna starten we iedere ochtend met technisch lezen (methode Station Zuid) en lekker leeskilometers maken in ons eigen leesboek vanuit de schoolbieb. Op de ochtenden staan lezen, rekenen, taal en spelling centraal. In de middagen merendeel de zaakvakken en creatieve vakken.

We werken bij alle vakken vaak met coöperatieve werkvormen. We leren veel van en met elkaar. Ook werken we met dag- en weektaken.  
 
Als je in groep 5 zit krijg je ook voor het eerst keuzeateliers. Dit gebeurt op de vrijdagmiddag en start later in het jaar. Dit kan variëren van dans tot trompetles tot Spaanse les tot fietsenmaker, en nog veel meer!  
  
1x per jaar gaan we op schoolreis.
   
We gaan er samen een goed en fijn schooljaar van maken!