Groep 4

In groep 4a staan juf Elles en juf Lidian voor de groep.

In groep 4 wordt iedere dag gewerkt aan technisch lezen, rekenen, taal en spelling. 
Bij rekenen leren we dit jaar sommen tot 100 en de tafels van 1, 2, 3, 4, 5 en 10. Door technisch lezen kunnen we woorden en zinnen steeds beter en op tempo lezen. Ook mogen de kinderen regelmatig aan elkaar voorlezen.

We werken met een dagtaak naast het reguliere programma en na de kerstvakantie starten we met een weektaak. Hierop staat wat we elke dag gaan doen en wat je moet en mag doen als je werk klaar is. Hiermee bevorderen we het zelfstandig werken en kunnen we kinderen laten werken op hun eigen niveau.

Wat we ook vaak doen is schrijven, we leren alle hoofdletters dit jaar.

Daarnaast doen we aan Kanjertraining (hoe gaan we met elkaar om, zodat iedereen het fijn heeft)en leren we zelfs een beetje Engels!

Natuurlijk is er ook tijd voor creatieve vakken zoals tekenen, knutselen, muziek en drama.

Bijzonder in groep 4 is de Vulkaanvoorstelling in het voorjaar.

We gaan er samen een gezellig en goed jaar van maken!

Juf Elles en Juf Lidian