Groep 5 

Groep 5 is een leuke en gezellige klas met 29 kinderen! Juf Femke staat de hele week voor de groep.

In groep 5 beginnen we met een aantal nieuwe vakken. De kinderen krijgen nu voor het eerst aardrijkskunde, biologie en geschiedenis. Hierbij hebben we aantrekkelijke verhalen en leuke filmpjes.
   
Dit schooljaar leren de kinderen ook digitaal klokkijken, oefenen we met de tafels en deeltafels en komt ook de jager/bakker-regel weer voorbij met spelling (open en gesloten lettergreep). 

Op woensdagochtend hebben we gym. Op vrijdagmiddag hebben de kinderen HVO of GVO.

We starten iedere ochtend met een inloop. Vanaf 8.20 uur is iedereen van harte welkom in de klas. De kinderen kunnen even met elkaar aan de praat of iets maken van de weektaak. Daarna starten we iedere ochtend met technisch lezen (methode Station Zuid) en lekker leeskilometers maken in ons eigen leesboek vanuit de schoolbieb. Op de ochtenden staan lezen, rekenen, taal en spelling centraal. In de middagen merendeel de zaakvakken, creatieve vakken en het sociaal emotionele gebeuren middels de Kanjermanier.

We werken bij alle vakken vaak met coöperatieve werkvormen. We leren veel van en met elkaar. Ook werken we met dag- en weektaken.  
 
Als je in groep 5 zit krijg je ook voor het eerst keuzeateliers. Dit gebeurt op de vrijdagmiddag en start later in het jaar. Dit kan variëren van dans tot trompetles tot Spaanse les tot fietsenmaker, en nog veel meer!  
  
1x per jaar gaan we op schoolreis.
   
We gaan er samen een goed en fijn schooljaar van maken!  


 
 
 

Vullerschool op Facebook