Groep 5 A

Groep 5 is een gezellige groep van 28 kinderen, 16 jongens en 12 meiden.
Groep 5 heeft juf Elles op de maandag, donderdag en vrijdag. Op dinsdag en woensdag is juf Paula er.

In groep 5 beginnen we met een aantal nieuwe vakken. De kinderen krijgen nu voor het eerst aardrijkskunde, biologie en geschiedenis.

Dit schooljaar leren de kinderen ook digitaal klokkijken, oefenen we met de tafels en deeltafels en komt ook de jager/bakker regel weer voorbij met spelling (open en gesloten lettergreep).
Op donderdag hebben we de hele middag gym, samen met groep 5/6. Op vrijdag hebben de kinderen HVO of GVO. Deze lessen worden gegeven door juf Gerdie en meester Henk-Jan.
 
We starten iedere ochtend met een inloop. Vanaf 8.20 uur is iedereen van harte welkom in de klas. De kinderen verbeteren werk van de vorige dag of mogen op de computer 
aan het werk met oefeningen. Daarna starten we iedere ochtend met een les technisch lezen (methode Station Zuid) en leeskilometers maken in ons eigen leesboek. 

We werken bij alle vakken vaak met coöperatieve werkvormen. We maken daarbij ook gebruik van een groepsbak met daarin materialen voor het groepje.

In de klas zie je ook de time timer, het basblokje en de kaart voor het stemvolume terug. De kinderen krijgen iedere maandag een takenkaart waar het programma en het extra werk voor de hele week op staat.

Als je in groep 5 zit krijg je ook voor het eerst keuzeateliers. Naast de talentateliers met de klas, mogen de kinderen nu 4x 6 weken kiezen wat ze op vrijdagmiddag gaan doen. Dit kan variëren van dans tot trompetles tot Spaanse les tot fietsenmaker, en nog veel meer! Het eerste blok gaan wij met de klas de hele vrijdagmiddag naar de boerderij in Harfsen. Vanaf de kerstvakantie mogen de kinderen zelf kiezen wat ze op de vrijdagmiddag gaan doen.

1x per jaar gaan we met groep 5 op schoolreis! Daarnaast staat er zo af en toe nog uitjes gepland, zoals een voorstelling in de Lochemse schouwburg tijdens de kinderenboekenweek. 

We gaan er een leuk en leerzaam jaar van maken samen!

Groetjes juf Paula en juf EllesVullerschool op Facebook