Groep 5/6 B

Groep 5/6B  is een gezellige groep van 28 kinderen, 12 kinderen in groep 5 en 16 kinderen in groep 6.
Op maandag, donderdag en vrijdag staat juf Elles voor de klas en op dinsdag en woensdag juf Paula.
 
In groep 5 beginnen we met een aantal nieuwe vakken. De kinderen krijgen nu voor het eerst aardrijkskunde, biologie en geschiedenis. In groep 6 volgt de verdieping hiervan. 
 
Dit schooljaar leren de kinderen ook digitaal klokkijken, oefenen we met de tafels en deeltafels en komt ook de jager/bakker-regel weer voorbij met spelling (open en gesloten lettergreep). 
Op maandagmorgen hebben we gym. Op vrijdag hebben de kinderen HVO of GVO.

We starten iedere ochtend met een inloop. Vanaf 8.20 uur is iedereen van harte welkom in de klas. De kinderen kunnen even met elkaar aan de praat of maken werk van een vorige dag af. Daarna starten we iedere ochtend met technisch lezen (methode Station Zuid) en lekker leeskilometers maken in ons eigen leesboek vanuit de schoolbieb. Op de ochtenden staan lezen, rekenen, taal en spelling centraal: op de middagen merendeel de zaakvakken, creatieve vakken en het sociaal emotionele gebeuren middels de Kanjermanier.
 
We werken bij alle vakken vaak met coöperatieve werkvormen. We leren veel van en met elkaar. Ook werken we met weektaken.  
 
Als je in groep 5 zit krijg je ook voor het eerst keuzeateliers. Dit gebeurt op de vrijdagmiddag en start later in het jaar. Dit kan variëren van dans tot trompetles tot Spaanse les tot fietsenmaker, en nog veel meer!  
 
1x per jaar gaan we met groep 5 op schoolreis! Groep 6 gaat voor het eerst op kamp. 
 
We gaan er samen een goed en fijn schooljaar van maken!  
Groetjes van juf Elles en juf Paula

Vullerschool op Facebook