Groep 6A

Groep 6A krijgt les van juf Elles en juf Lidian. Juf Elles is op maandag, donderdag en vrijdag in de groep. Juf Lidian op dinsdag en woensdag.

In groep 6 wordt iedere dag gewerkt aan technisch lezen, rekenen, taal en spelling. Ook komen zaakvakken als aardrijkskunde, geschiedenis en natuur aan bod en doen we veel aan begrijpend lezen. En daarnaast zijn er nog meer leuke, interessante en fijne vakken waar we samen aan werken!

We werken met een weektaak naast het reguliere programma. Hierop staat wat we elke dag gaan doen en wat je moet en mag doen als je werk klaar is. Hiermee bevorderen we het zelfstandig werken en kunnen we kinderen laten werken op hun eigen niveau.

Daarnaast doen we aan Kanjertraining (hoe gaan we met elkaar om, zodat iedereen het fijn heeft) We vinden het erg belangrijk dat ieder kind zich prettig en welkom voelt in de groep. We besteden hier dan ook veel aandacht aan! 

Natuurlijk is er ook tijd voor creatieve vakken zoals tekenen en knutselen.

Aan het einde van het jaar gaan we samen een nacht op schoolkamp, hoe gezellig is dat!

We gaan er samen een gezellig en goed jaar van maken!

Juf Elles en juf Lidian


     Klik hier