Groep 7 A

Groep 7A is te vinden in de rechtervleugel van het gebouw van de Vullerschool. Juf Femke staat de hele week voor deze groep.

De kinderen werken met een weektaak en zitten in groepjes van vier, zodat er goed samengewerkt kan worden. Elke vrijdag krijgen de kinderen huiswerk mee.

Naast taal en rekenen is er ook ruimte voor muziek en handvaardigheid. Maar er is nog veel meer te beleven aan creativiteit en cultuur! De kinderen kunnen dit schooljaar kiezen uit verschillende talentenateliers die vrijdagmiddag worden aangeboden.

Typische extra activiteiten voor groep 7 zijn het verkeersexamen, de entreetoets en het tweedaagse kamp. Maar natuurlijk zijn er ook nog de sportdag en het eindfeest!

Vullerschool op Facebook