Aanbod vanaf groep 3

Technisch en begrijpend lezen
De kinderen gaan met buslijn 3 een jaar lang op reis door Leesstad. De vrolijke buschauffeur Ben Bus vertrekt vanaf het schoolplein en brengt de kinderen langs 12 haltes (12 thema’s). Bij iedere halte maken de kinderen kennis met de letters en woorden rondom het thema. Bovendien ontdekken en leren ze er van alles over de wereld om hen heen. Lijn 3 is de allerleukste "schoolreis" ooit!
In de groepen 4 tot en met 8 worden voor begrijpend lezen met de methode ‘NieuwsbegripXL’ gewerkt. Dit is een digitale methode, die werkt met kopieerbladen en actuele teksten).

Schrijven
Als de kinderen met Lijn 3 nieuwe letters leren lezen, leren ze deze met de nieuwe schrijfmethode ‘Klinkers ‘ook schrijven. Hierdoor worden beide vaardigheden versterkt. Ook hanteert Klinkers in de schrijfschriften van groep 3 dezelfde thema’s als Lijn 3. Beide methodes sluiten hierdoor perfect op elkaar aan. Groep 4 werkt ook met de methode ‘Klinkers’. In groep 5 en 6 wordt het technisch schrijven nog aangeboden vanuit de methode ‘Pennenstreken’. In groep 7 en 8 ontwikkelen de leerlingen steeds meer een 'eigen' handschrift. Het accent ligt op het versnellen van het handschrift en het bekijken van eigen en andermans handschrift.

Rekenen en wiskunde
De kinderen leren rekenen met de methode "De wereld in getallen". De methode is opgebouwd volgens de beproefde dakpanconstructie: oriëntatie, begripsvorming, oefenen en automatiseren. De nieuwe versie van "De wereld in getallen" bevat nog meer oefening en herhaling.

Engels
We gebruiken voor het vakgebied Engels de interactieve methode ‘Join in’. Deze methode zet kinderen letterlijk in beweging. In een realistische context werken ze naar concrete eindopdrachten toe, zodat ze echt iets doen met wat ze hebben geleerd. Hierbij staat niet de technische taalbeheersing, maar het communiceren centraal. Alles wordt in het Engels aangeboden en verwerkt.

Geschiedenis
Voor het vak geschiedenis gebruikt onze school de methode "Brandaan". Deze methode wordt gebruikt in de groepen 3 tot en met 8. Bij het geschiedenisonderwijs wordt vooral gekeken hoe het leven was van de mensen in de voorbije eeuwen. Hedendaagse geschiedenis wordt vervolgens gevolgd door middel van actueel nieuws.

Aardrijkskunde
Wereldzaken is een digitale methode voor aardrijkskunde die uitgaat van de actualiteit. Elke les geeft ruimte voor meningsvorming, door te discussiëren over een stelling. Groep 5 krijgt een introductie op aardrijkskunde, in groep 6 behandelt Wereldzaken Nederland, in groep 7 komt Europa aan bod en in groep 8 de wereld.

Natuur en techniek
Binnenstebuiten is een lesmethode natuur en techniek voor het basisonderwijs. In de methode zijn de laatste inzichten uit hersenonderzoek verwerkt over hoe kinderen leren en zich optimaal ontwikkelen. Hierbij wordt gewerkt vanuit het principe ‘voelen is onthouden’. Binnenstebuiten laat kinderen stap voor stap ontdekken en ervaren.

Verkeer
Voor verkeer gebruiken we een uitgave van Veilig Verkeer Nederland. Niet alleen de verkeersregels, maar ook de verkeersmentaliteit nemen een belangrijke plaats in. Jaarlijks wordt in groep 7 meegedaan met het theoretische en praktische verkeersexamen.

Creatieve vakken
De creatieve vakken worden deels in de eigen groep gegeven en deels binnen de Talentateliers.

Kanjertraining
Het principe van de Kanjertraining bestaat uit het bewust worden van vier manieren van reageren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van vier typetjes:
• Konijn (gele pet): bang, vermijdend, faalangstig en stil. Het konijn denkt slecht over zichzelf en goed over een ander.
• Tijger (witte pet): zichzelf, gewoon, normaal, te vertrouwen, aanspreekbaar op gedrag. De tijger denkt goed over zichzelf en de ander.
• Aap (rode pet): grapjurk, uitslover, meeloper, aansteller, malloot. De aap denkt niet goed over zichzelf, maar ook niet goed over een ander.
• Pestvogel (zwarte pet): Uitdager, bazig, pester. De pestvogel denkt goed over zichzelf, maar niet goed over een ander.

Tijdens de Kanjertraining staan vijf afspraken centraal:
• We vertrouwen elkaar.
• We helpen elkaar.
• Niemand speelt de baas.
• Niemand lacht uit.
• Niemand doet zielig.
De basis van de Kanjertraining bestaat uit twee boeken, te weten het Kleine Kanjerboek voor de groepen 1-4 en het Grote Kanjerboek (Max en de Zwerver) voor de groepen 5-8. De interventies en onderwerpen van de lessen zijn:
• Jezelf voorstellen.
• Iets aardigs zeggen.
• Weet jij hoe jij je voelt?
• Kun jij nee zeggen?
• Vertellen en vragen.
• Luisteren en samenwerken.
• Vriendschap.
• Vragen stellen.
• Je mening vertellen, maar... niet altijd.
• Het is goed dat jij er bent

Sport en beweging
In alle groepen wordt één of enkele malen per week gegymd. De groepen 1 en 2 gebruiken de Oceaan en het speellokaal. De sportzaal in het Trefpunt wordt gebruikt door de kinderen van de groepen 3 (na de kerstvakantie) tot en met 8.
Tijdens de gymlessen dragen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 gymkleding. Dit kan bestaan uit een sportbroekje en shirtje, of bijvoorbeeld een turnpakje. In de sportzaal is het verplicht gym- of sportschoenen aan te hebben met een lichtgekleurde zool, die niet buiten gedragen worden. In verband met de hygiëne willen we dat de kinderen hun sportkleding na afloop van de schooldag weer mee naar huis nemen. Voor de kinderen van de groepen 4 t/m 8 is er gelegenheid tot douchen na afloop van de gymles. De kinderen van de groepen 1 en 2 bewaren hun gymkleding op school. Deze kleding wordt voor de vakanties mee naar huis gegeven.

GVO/HVO
In de Wet Primair Onderwijs is vastgelegd dat het openbaar onderwijs aan ouders en leerlingen de ruimte moet bieden om binnen schooltijd levensbeschouwelijk vormingsonderwijs te volgen. De openbare school treedt hiervoor als gastheer op.
De school is voor deze vorm van onderwijs ook niet inhoudelijk verantwoordelijk. Het volgen van de lessen humanistisch vormingsonderwijs (HVO) is niet verplicht. De lessen worden vanaf groep 5 gegeven, als ouders hierin belang stellen. De school biedt de kinderen die niet aan GVO of HVO meedoen andere activiteiten aan. Voor meer informatie kunt u kijken op www.gvoenhvo.nl. GVO en HVO worden georganiseerd vanuit het landelijk dienstencentrum GVO en HVO. Onze school heeft subsidie toegekend gekregen voor HVO. Deze lessen worden gegeven in de groepen vijf tot en met zeven.

Overige activiteiten
Jaarlijks wordt een sportdag georganiseerd voor alle leerlingen. Om die sportdag te kunnen laten slagen wordt altijd een beroep gedaan op ouderhulp.
• In het voorjaar wordt elk jaar een voetbaltoernooi gehouden tussen alle basisscholen van de voormalige gemeente Gorssel;
• Van tijd tot tijd worden er kleine excursies gemaakt. Over het algemeen zijn die afhankelijk van het project waarmee een groep op dat moment bezig is;
• Kunst –en cultuureducatie;
• Sinterklaas;
• Voordat de kerstvakantie begint, wordt er een kerstviering georganiseerd.
• De kleuters hebben met carnaval een "verkleedfestijn"
• Eindmusical groep 8
• Vulkaanvoorstellingen: De kleutergroepen en de groepen 4 en 6 voeren een musical op.