Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben. De MR op de Vullerschool bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. Zij kunnen rechtstreeks invloed uitoefenen op het beleid van de school, vanuit het advies- of instemmingsrecht, afhankelijk van onderwerp. De directeur is geen lid van de MR, maar neemt wel deel aan het gedeelte van de vergadering waarin de mededelingen van de school aan de orde komen.

Adviserende rol

 De medezeggenschapsraad overlegt met de directie en geeft gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen, zoals: 
* verbetering van het onderwijs 
* het kiezen van leermethodes 
* personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie) 

GMR

De elf openbare scholen in Lochem vallen onder één bestuur. Daarom is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) met afvaardiging van elke school. Er is een oudergeleding en een personeelsgeleding van in totaal 10 personen; 5 ouders en 5 personeelsleden.

Wie zitten er in onze MR?

oudergeleding

                                
Bob van 't Klooster          Ava van Baaren          Marielle Haafkes

teamgeleding

                         
Sien te Grotenhuis      Marijke de Groot        Lidian Sneller   


 Femke Hof 


Vergaderingen

25 september 2019
notulen
21 november 2019
notulen
21 januari 2020
agenda  notulen
18 februari 2020
 agenda  notulen
24 maart 2020
vervallen ivm sluiting door coronavirus
21 april 2020
Een korte video bijeenkomst ivm coronavirus
27 mei 2020
notulen
23 juni 2020
notulen

21 september 2020
17 november 2020
12 januari 2021
16 februari 2021
16 maart 2021
20 april 2021
25 mei 2021
22 juni 2021

De vergaderingen van de MR zijn openbaar*. Alle ouders van de Vullerschool zijn van harte uitgenodigd om de vergaderingen bij te wonen.

*In uitzonderingsgevallen kunnen er redenen zijn om een onderdeel van de vergadering niet openbaar te laten zijn. In dat geval wordt dit van te voren kenbaar gemaakt.

Contact

Ouders die meer willen weten over de MR of een onderwerp willen bespreken, kunnen contact opnemen met een lid van de MR. Een email sturen is ook mogelijk naar mr@vullerschool.nl Ouders kunnen dit e-mailadres ook gebruiken om een onderwerp in te brengen voor een volgende MR-vergadering. 

Meer informatie

jaarverslag 2018-2019
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
De MR voor ouders
De MR voor leerkrachten
Medezeggenschapsreglement
Medezeggenschapsstatuut Stichting Poolster

 

 

 

Vullerschool op Facebook