Ouderraad

Ouderraad - betrokkenheid vergroten

De leden van de Ouderraad denken mee over onderwerpen die bijdragen aan het welbevinden van kinderen op school en organiseren schoolse activiteiten. Gestreefd wordt naar een goede balans tussen leren en plezier voor kinderen en het vergroten van de betrokkenheid van ouders en hun kinderen bij de school. Schoolse activiteiten worden gefinancierd vanuit de ouderbijdrage welke direct ten goede komt aan het kind. Er is financiële ruimte om materialen aan te schaffen of iets te organiseren voor de kinderen. Denk bijvoorbeeld aan spellen in de klas of een aanpassing van het schoolplein. De Ouderraad staat open voor suggesties en opmerkingen van ouders. U kunt de Ouderraad bereiken door een e-mail (ouderraad@vullerschool.nl) te sturen of contact op te nemen met de vertegenwoordiger van de Ouderraad in de groep van uw kind.

Groeps-/klassenouder

De groeps-/klassenouder coördineert de ouderhulp in de groep. In overleg met de leerkracht wordt bepaald waar en hoeveel hulp nodig is, bijvoorbeeld voor computerles en het halen van bibliotheekboeken. De ouder, die de groep vertegenwoordigt in de Ouderraad werkt samen met de groeps-/klassenouder als het gaat om het organiseren van hulpouders voor het mogelijk maken van schoolse activiteiten. 

Activiteiten

De Ouderraad organiseert elk schooljaar eenmalige en terugkerende schoolse activiteiten voor alle kinderen op de Vullerschool.

Terugkerende activiteiten:

* Luizencontrole

Met periodieke luizencontroles wordt hoofdluis tijdig ontdekt en tegengegaan. Deze vinden plaats na elke schoolvakantie. Vanuit de Ouderraad wordt de luizencontrole gecoördineerd door Anne Wijffels. Aanvullende informatie over de bestrijding van hoofdluis staat in 
Bestrijding hoofdluis 
p
rotocol hoofdluis

Eenmalige activiteiten:

* Rotary Kidsrun 

* Sinterklaas
* Kerst
* Koningsspelen 
* Verkeersweek

* Musical

* Zomerfeest

Documenten

Reglement OR aangepaste versie 3

V
oor vervoersprotocol klik hier