Ouderraad

De Ouderraad van de Vullerschool bestaat uit ouders uit de verschillende groepen van de school. Er wordt naar gestreefd om één ouder per groep in de ouderraad zitting te laten nemen, zodat er contact is met alle groepen en ouders van de school.

De doelstelling van de ouderraad is het vergroten van de betrokkenheid van ouders en kinderen door mee te doen aan en mee te denken over school gerelateerde onderwerpen. De ouderraad streeft hierbij naar een balans tussen plezier en leren.

De activiteiten die de ouderraad organiseert, worden gefinancierd uit de ouderbijdrage en komen ten goede van de kinderen. Daarnaast worden er bijvoorbeeld materialen aangeschaft voor in de groepen (spelletjes bijvoorbeeld).

Mocht u ideeën, suggesties en/ of opmerkingen hebben dan kunt u de ouderraad mailen: ouderraad@vullerschool.nl of u kunt contact opnemen met het ouderraadslid dat de groep van uw kind vertegenwoordigt.

De ouderraadsleden van het schooljaar 2021-2022 zijn:

Groep 1/2 A: Rens Schonewille

Groep 1/2 B: Marjolein de Vlieg

Groep 1/2 C: Evelien van Dam

Groep 3 A: Mieke Dekker

Groep 3 B: Dominique Stellingwerf

Groep 4 A: Jolanda Reijnders

Groep 4 B: Hanneke Elzink

Groep 5 A: Mariska Vledder

Groep 5/6: Saskia Rozema

Groep 6: Elisa Bruggink (secretaris)

Groep 7: Marijke Jansen (voorzitter)

Groep 8 A: Louis Oosterbaan (penningmeester)

Groep 8 B: Louis Oosterbaan

Teamgeleding ouderraad: Aafke Diepenveen (groep 1/2 A)