Ouderraad

Ouderraad - betrokkenheid vergroten

De leden van de Ouderraad denken mee over onderwerpen die bijdragen aan het welbevinden van kinderen op school en organiseren schoolse activiteiten. Gestreefd wordt naar een goede balans tussen leren en plezier voor kinderen en het vergroten van de betrokkenheid van ouders en hun kinderen bij de school. Schoolse activiteiten worden gefinancierd vanuit de ouderbijdrage welke direct ten goede komt aan het kind. Er is financiële ruimte om materialen aan te schaffen of iets te organiseren voor de kinderen. Denk bijvoorbeeld aan spellen in de klas of een aanpassing van het schoolplein. De Ouderraad staat open voor suggesties en opmerkingen van ouders. U kunt de Ouderraad bereiken door een e-mail (ouderraad@vullerschool.nl) te sturen of contact op te nemen met de vertegenwoordiger van de Ouderraad in de groep van uw kind.

Groeps-/klassenouder

De groeps-/klassenouder coördineert de ouderhulp in de groep. In overleg met de leerkracht wordt bepaald waar en hoeveel hulp nodig is, bijvoorbeeld voor computerles en het halen van bibliotheekboeken. De ouder, die de groep vertegenwoordigt in de Ouderraad werkt samen met de groeps-/klassenouder als het gaat om het organiseren van hulpouders voor het mogelijk maken van schoolse activiteiten. 

Samenstelling ouderraad 2018-2019

Groep 1/2a Mariska Vledder (Kerst)
Groep 1/2b Marijke Jansen (Zomerfeest | Versiercommissie)
Groep 1/2c Chantal Vijlbrief (Kerst | Zomerfeest)
Groep 3a Lydia Boode (Avondvierdaagse)
Groep 3b Welmoed Dijkstra (Sint | Musical)
Groep 4a Esther Vriend, Penningmeester (Kerst | Koningsspelen) 
Groep 5a Marieke van den Burg, Voorzitter (Kidsrun | Avondvierdaagse | Musical)
Groep 5/6b Evelien Scholten (Sint, Koningsspelen, Musical)
Groep 6a Linda van den Broek (Kidsrun | Sint | Avondvierdaagse | Thema Duurzaamheid)
Groep 7a Elisa Bruggink, Secretaris (Sint | Verkeersweek)
Groep 7/8b Anneke Donkersloot (Verkeersweek | Avondvierdaagse | Musical)
Groep 8a vacature
Schoolteam Yolande Moormann

Activiteiten

De Ouderraad organiseert elk schooljaar eenmalige en terugkerende schoolse activiteiten voor alle kinderen op de Vullerschool.

Terugkerende activiteiten:

* Luizencontrole

Met periodieke luizencontroles wordt hoofdluis tijdig ontdekt en tegengegaan. Deze vinden plaats na elke schoolvakantie. Vanuit de Ouderraad wordt de luizencontrole gecoördineerd door Anne Wijffels. Aanvullende informatie over de bestrijding van hoofdluis staat in 
Bestrijding hoofdluis 
p
rotocol hoofdluis

Eenmalige activiteiten

* Rotary Kidsrun 

In de tweede helft van september vindt de eerste schoolse activiteit van het nieuwe schooljaar plaats op de Roskamweide; de jaarlijkse sponsorloop voor leerlingen van de basisscholen in Gorssel, Epse en Joppe. De Rotary organiseert en faciliteert de sponsorloop voor het goede doel (waarbij het kind en sport/bewegen centraal staan), dat jaarlijks wordt bepaald.
Voorafgaand aan de sponsorloop vertellen vertegenwoordigers van het goede doel in de groepen wat het goede doel precies doet en waarvoor de kinderen, die deelnemen aan de sponsorloop geld ophalen.  

* Sinterklaas

Het Sinterklaasfeest is jaarlijks weer een unieke gebeurtenis. De Ouderraad organiseert met de Sinterklaascommissie, waaraan ook veel vrijwilligers deelnemen, de aankomst van de Goedheiligman.  Sint en zijn Pieten komen per boot over de IJssel aanvaren en meren aan bij het Veerpontje in Gorssel.  Daar wordt het bonte gezelschap ontvangen en toegezongen door de kinderen van de Vullerschool.  

* Kerst

In de week voor de kerstvakantie wordt er een feestelijke kerstactiviteit georganiseerd voor de kinderen in de groepen met voor de ouders een gezellige afsluiting van het jaar op het schoolplein. 

* Koningsspelen 

Elk jaar wordt er een schoolse activiteit georganiseerd waarbij sport en bewegen centraal staan. Sinds het schooljaar 2017-2018 worden de Koningsspelen georganiseerd waarbij kinderen na het Koningsontbijt buiten op de Roskamweide (bij slecht weer is er een alternatief programma in het Trefpunt) spelletjes doen en deelnemen aan clinics die verzorgd worden door verenigingen. 

* Verkeersweek

De Ouderraad maakt zich sterk voor veilig verkeer op en rond de school en is betrokken bij het Landelijk Verkeersexamen van de groepen 7 en 8.

* Avondvierdaagse (geen schoolse activiteit)

In het schooljaar 2017-2018 is door vertegenwoordigers van de Ouderraad  speeltuinverenigingen De Wielewaal, De Bolderhoek, Plein 9 en Buurtvereniging Het Noorderkwartier de 'Stichting 4-daagse Gorssel' opgericht. De Avondvierdaagse is geen schoolse activiteit. Dit betekent dat de activiteit niet onder de verantwoordelijkheid valt van de school. De Avondvierdaagse wordt gefinancierd uit de opbrengsten van inschrijfgelden en door sponsoren.  In mei 2018 heeft de eerste Avondvierdaagse onder de vlag van de KWBN plaatsgevonden waaraan ruim 100 kinderen hebben deelgenomen. De laatste wandeldag is feestelijk afgesloten op het plein bij de Oldenhof.

* Musical

Aan het eind van het schooljaar neemt groep 8 afscheid met een musical. De Ouderraad verzorgt op deze avond de catering. 

* Zomerfeest

In de laatste schoolweek vindt het zomerfeest plaats, een gezellige ochtend voor de kinderen welke de leden van de Ouderraad in samenwerking met leerkrachten organiseren.

Documenten

Reglement OR aangepaste versie 3

V
oor vervoersprotocol klik hier

Vullerschool op Facebook