Ouderraad

Ouderraad - betrokkenheid vergroten

De ouderraad helpt de betrokkenheid van ouders en kinderen bij de school te vergroten. De leden van de ouderraad denken mee over verschillende onderwerpen en helpen bij activiteiten, waarbij er een goede balans is tussen leren en plezier. We financieren dit vanuit de ouderbijdrage en de opbrengsten van het oud papier. Er is regelmatig financiële ruimte om spullen aan te schaffen of iets te organiseren voor de kinderen. Denk bijvoorbeeld aan spellen in de klas of een aanpassing aan het schoolplein. Als school staan we open voor suggesties en opmerkingen van ouders over schoolse zaken. We nodigen ouders daarom uit een email (ouderraad@vullerschool.nl) te sturen of contact op te nemen met de vertegenwoordiger van de groep van uw kind.

Groepsouder

 De groepsouder coördineert de ouderhulp in de groep. In overleg met de leerkracht wordt bepaald waar hulp nodig is, bijvoorbeeld computerles of het halen van bibliotheekboeken. De leden van de OR treden in principe op als groepsouder voor de groep die ze in de ouderraad vertegenwoordigen.

Samenstelling ouderraad 2017-2018

Groep 1/2a Elisa Bruggink
Groep 1/2b Rosemarie Jansen (tijdelijk waarnemen)
Groep 1/2c  Marieke van den Burg (voorzitter)
Groep 3a Linda van den Broek
Groep 3b Esther Vriend 
Groep 4a Carolien ten Donkelaar
Groep 4/5b Elke Heeman
Groep 5a Rosemarie Jansen
Groep 6a Edwin Keeris (penningmeester)
Groep 6/7b Caroline Wellink
Groep 7a Kirsten Nijenhuis
Groep 8a Carmen Stuitje 
Groep 8b Katrijn van Dooren
Schoolteam Yolande Moormann

Activiteiten

De ouderraad is betrokken bij veel verschillende activiteiten.

* Verkeersteam

Het verkeersteam maakt zich sterk voor veilig verkeer op en rond de school. Het gaat dan bijvoorbeeld om de parkeersituatie in de Veldhofstraat en de veranderende situatie door komst van het museum. Het team overlegt met school, gemeente en verkeersinstanties en is betrokken bij de jaarlijkse fietscontrole en het landelijk verkeersexamen. 

* Luizencontrole

Met periodieke luizencontroles willen we hoofdluis tijdig ontdekken en tegengaan. Deze vinden in ieder geval plaats na elke schoolvakantie. Vanuit de ouderraad wordt de luizencontrole gecoördineerd door Anne Wijffels. Aanvullende informatie over de bestrijding van hoofdluis staat in
Bestrijding hoofdluis
Nieuwe richtlijn hoofdluisbestrijding 2011  

* Sinterklaas

De ouderraad organiseert met het sinterklaascomité de aankomst van de Sint in Gorssel. 

* Musical

Aan het eind van het schooljaar neemt groep 8 afscheid met een musical. De ouderraad is hierbij aanwezig, zorgt voor de catering en zwaait de kinderen op passende wijze uit. 

* Kerstfeest

Rondom kerst wordt er altijd een bijzondere en gezellige activiteit georganiseerd, vaak gekoppeld aan een goed doel, waarvoor een financiële inzameling wordt gehouden. 

* Zomerfeest

De ouderraad organiseert elk jaar in samenwerking met het team het zomerfeest. 

* Sportdag

Elk jaar wordt er een leuke sportdag voor de kinderen georganiseerd. De ouderraad helpt bij de organisatie en verzorgt de catering.

* Oud Papier

Elke laatste zaterdag van de maand helpen ouders bij het ophalen van oud papier. Samen met de sportvereniging en voetbalvereniging zorgen zij ervoor dat het papier in Gorssel wordt opgehaald. De coördinatie hiervan wordt verzorgd door de ouderraad. De opbrengsten van de papierinzameling vormen een belangrijk deel van de begroting van de ouderraad.

Documenten

Reglement OR aangepaste versie 3

Vullerschool op Facebook