Schooltijden

Op onze school werken we met het gelijke-dagen-model. Alle kinderen hebben elke dag dezelfde schooltijden.

We beginnen 's morgens om 08.30 uur. Tien minuten voor aanvang van de lessen mogen de kinderen naar binnen.
Van 10.00 uur tot 10.15 uur hebben we ochtendpauze. 
Om 12.00 uur eet de leerkracht met de kinderen van de eigen groep. 
Om 12.15 uur gaan de kinderen naar buiten. Overblijfouders en leerkrachten hebben dan pleindienst.
Om 12.45 uur starten we weer met de lessen.
Om 14.15 uur gaat de school uit.