Schoolvakanties

Alle Poolsterscholen hebben tegelijk vakantie. Scholen hebben daarnaast de mogelijkheid losse vrije dagen in te vullen voor studiedagen van de leerkrachten. 
  

Vakanties schooljaar 2018-2019

​Herfstvakantie                                             22 oktober 2018 t/m 26 oktober 2018
Kerstvakantie                                               24 december 2018 t/m 04 januari 2019
Voorjaarsvakantie                                       25 februari 2019 t/m 01 maart 2019
Goede Vrijdag                                              19 april 2019
Meivakantie+ Pasen + Koningsdag       22 april 2019 t/m 3 mei 2018
Hemelvaart                                                   30 en 31 mei 2019
Pinksteren                                                     10 juni 2019
Zomervakantie                                            22 juli 2019 t/m 30 augustus 2019

Studiedagen:

woensdag 31 oktober 2018
woensdag 14 november 2018
dinsdag 15 januari 2019
woensdag 3 april 2019
vrijdag 7 juni 2019

Vakanties schooljaar 2019-2020

Herfstvakantie:                                          21-10-'19 t/m 25-10-'19
Kerstvakantie:                                            23-12-'19 t/m 03-01-'20
Voorjaarsvakantie:                                    24-02-'20 t/m 28-02-'20
Pasen:                                                            10-04-'20 t/m 13-04-'20
Meivakantie (incl. Koningsdag):           27-04-'20 t/m 10-05-'20
Hemelvaart:                                                 21-05-'20 t/m 22-05-'20
Pinkstervakantie:                                       01-06-'20
Zomervakantie:                                          20-07-'20 t/m 28-08-'20

Vullerschool op Facebook