Voor-, tussen-, en naschoolse opvang

Tussenschoolse opvang is geregeld binnen de school. Er is een team van vaste enthousiaste krachten, twee medewerkers van het Kindcentrum en acht vrijwilligers, die elk op hun eigen dag(en) aanwezig zijn. Coördinatie van de TSO ligt bij school en wordt uitgevoerd door twee medewerkers.

Er zijn veel kinderen die op jaarbasis structureel op een of meerdere dagen overblijven. Ieder schooljaar krijgt elk gezin een aanmeldformulier waarop kan worden aangegeven op welke dagen hun kinderen (vast) overblijven. Wanneer kinderen niet komen op hun vaste overblijfdag, dan verwachten we een afmelding.

Voor incidenteel overblijven geldt dat dit aangemeld dient te worden uiterlijk op de dag van overblijven.

Wij brengen een klein bedrag in rekening voor elke keer dat een kind overblijft. Een keer per maand wordt het totale bedrag, via een machtiging, door de coördinator geïnd van de rekening van ouders.

Vullerschool op Facebook