Schoolgids

De schoolgids is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. De schoolgids bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

Klik hier om schoolgids deel 1 te downloaden.
Klik hier om schoolgids deel 2 te downloaden.
Klik hier om schoolgids deel 3 te downloaden.

Deel 1
Is vooral praktisch, u vindt er de gegevens die ieder schooljaar wijzigen; de groepsindeling, de namen en telefoonnummers van de leerkrachten, ouderraadsleden etc.
Deel 2
Geeft u een goed beeld van de sfeer op onze school en de afspraken die we als team samen gemaakt hebben. We proberen u inzicht te geven in de grote en kleine zaken die de dagelijkse gang van zaken op school bepalen.
Deel 3
Bevat alle informatie die voor de twaalf openbare scholen in de gemeente Lochem hetzelfde is. Dit zijn meestal afspraken die op bestuursniveau worden vastgesteld
Vullerschool op Facebook