Richtlijnen verlof

In verband met de leerplichtwet moet bijzonder verlof of extra vakantie schriftelijk worden aangevraagd bij de directeur. Deze mag uw leerplichtig(e) kind(eren) toestemming geven te verzuimen. Er kan een beroep gedaan worden op "gewichtige omstandigheden" om vakantie op te nemen buiten de vastgestelde periode. Valt het verlof binnen de voorwaarden, dan mag het één maal per schooljaar worden toegekend. Het moet de enige gezinsvakantie van dat schooljaar zijn, het mag niet langer dan tien schooldagen duren en niet in de eerste twee weken van het schooljaar plaatsvinden. Aanvragen dienen vier weken van tevoren schriftelijk te worden ingediend. Het aanvraagformulier kunt u downloaden vanaf onze website of op school afhalen. Als uw aanvraag om een periode langer dan tien dagen gaat, wordt uw verzoek doorgezonden naar de leerplichtambtenaar van de gemeente Lochem. Ieder verzoek zal van geval tot geval beoordeeld worden. De uiteindelijke beslissing verneemt u via de schooldirecteur
Voor kort verlof vanwege onder andere verhuizing of een huwelijksfeest, dient u, indien mogelijk, twee weken van tevoren een schriftelijk verzoek bij de directie in.