Regels voor toelating, schorsing en verwijdering

Voor de scholen van Stichting Poolster is een protocol schorsing en verwijdering van kracht. Dit protocol treedt in werking als er sprake is van zodanig ernstig ongewenst gedrag door een leerling en/of zijn ouders dat de directie van de school ertoe genoodzaakt is direct op te treden. Het belang van de leerling, maar zeker ook dat van de groepsgenoten en de leerkracht, staat voorop. Het protocol voorziet in voorkomende gevallen in een adempauze voor de rest van de schooldag of, in een schorsing van de leerling voor enkele dagen of definitieve verwijdering.