Stichting Poolster

De J.A. de Vullerschool valt onder stichting Poolster. Stichting Poolster verzorgt openbaar onderwijs in de gemeente Lochem. De aansturing vindt plaats door het team van directeuren en een algemeen directeur. Vanuit het bestuurskantoor in Lochem wordt de directie ondersteund door meerdere medewerkers, elk met een eigen specialisme. Tevens vindt er ondersteuning plaats vanuit het Onderwijs Bureau Twente (OBt).

Elke school binnen stichting Poolster heeft een eigen directeur. Op de Vullerschool vormt de directeur samen met de internbegeleider en twee bouwcoördinatoren een managementteam.