Aanbod kleutergroepen

Kleuters kunnen meestal nog niet lezen, niet schrijven en zich mondeling slechts beperkt uitdrukken. Maar spelen kunnen zij als geen ander. Er bestaat een duidelijke verhouding tussen spelen en het opdoen van kennis. Door middel van het spelen van een spel kan een kind beoogde leerdoelen behalen. Het zorgt ervoor dat kleuters op een ontspannen manier kennis vergaren die zij in de volgende groepen nodig hebben om de leerstof te kunnen begrijpen. Grondbeginselen van taal, rekenen en schrijven zijn zo eenvoudig aan te leren. Het speels, bewust en doelgericht stimuleren van de ontwikkeling van kinderen vormt de basis van ‘Onderbouwd’. ‘Onderbouwd’ bestaat uit een opbouw van leerlijnen, vertaald in leeractiviteiten, observatielijsten en bijpassende ontwikkelingsmaterialen. De leerlijnen worden in de kring aangeboden, vervolgens verwerkt en geëvalueerd binnen een volgsysteem. Ouders hebben via internet toegang tot het volgsysteem van hun eigen kind.